Blokowanie dostępu do programu.
W przypadku utraty środków służących do uwierzytelnienia (np. klucza cyfrowego lub telefonu komórkowego) należy bezwzględnie zablokować dostęp do swojego konta:

e-mail: biuro@sabaservice.pl http://sabaservice.pl
IBank Home Banking 6.55.6 - Serwer (6.55.10)