Blokowanie dostępu do programu.
W przypadku utraty środków służących do uwierzytelnienia (np. klucza cyfrowego lub telefonu komórkowego) należy bezwzględnie zablokować dostęp do swojego konta:
e-mail: biuro@sabaservice.pl http://sabaservice.pl
Web 7.33.1 - Serwer (7.33.9)
System I-Bank: 7.33.14